Bienvenue, tongasoa!!!!    

Ireo fikambanana (Association) misy eto Madagasikara


 

Manomboka efa mipetraka tsikelikely ny "communauté gay" eto Madagasikara. Porofon'izany dia ny fisian'ireo fikambanana maro samihafa manerana ny nosy. Akoantran'ireo fikambanana misy, maro ihany koa ireo vondrona maro samihafa miaro sy manohana ara-kevitra ny fiaraha monina "gay" manoloana ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana.

 

Antananarivo

Association EZAKA


Balou Chabat RASOANAIVO
032 40 896 02
Hifanoratra aminay

Antsiranana

Association DIANA MIARO TENA


Anjara Mario/RAMAROSON Tsialonina
032 02 594 97 / 032 40 898 17
Hifanoratra aminay

Toamasina

Association IVIA


Bé Francis Antonio
032 56 753 22
Hifanoratra aminay

Mahajanga

Association EZAKA BOENY


RAMEVAZOKY Jérôme
032 02 557 68
Hifanoratra aminay

Fianarantsoa

Association TANORA TE HIVOATRA


Rakoto Jean Briand / ANDRIAMBELO Jean Victor
032 52 508 04 / 033 79 612 17
Hifanoratra aminay

Toliara

Association MANOVOTENA


ZAFIMBALALA Archiduc Tsihandra
032 42 586 49
Hifanoratra aminay

Nosy Be

Association KITAPO IRAY FONOSANA


SOALEHY
032 45 930 58
Hifanoratra aminay

Tolanaro

MSM Tolanaro


RAVELONDRAMANANA Tongasoa Vincent
034 16 554 27 / 033 15 734 06
Hifanoratra aminay


 

Ho an'ireo izay mbola tsy anatin'ny lisitra, dia azo atao tsara ny mandefa ny mombamomba ny fikambanana Arak'izay hijoroan'ny tranokala, ny fiara-mientana no manamaivana ny asa dia ny hiadiana amin'ny otrik'aretina VIH eto Madagasikara.

 Torohevitra vitsivitsy

Inona no tsara ho fantatra momba ny fimailo (kapaoty)?

Ny fimailo dia aza antoka satria:

 • Vita tamin'ny fitaovana harifomba
 • Tsy atahorana ho rovitra raha arahinao tsara ny fomba fampiasa azy
 • Misakana ny VIH/SIDA sy ny aretina azo.

Inona no antony ampiasana ny fimailo (kapaoty)?
 • Hisorohana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo sy ny VIH/SIDA
 • Hisorohana ny vohoka tsy irina
 • Ho fandrindrana ny fiainam-pianakaviana
Ireo torohevitra hafa
 • Fimailo vaovao hatrany ampiasaina isaky ny firaisana
 • Fadio ny mampiasa fimailo efa lany daty na samba
 • Fadio ny mandrovitra fimailo amin'ny nify na zava-maranitra
 • Tehirizo amin'ny toerana tsy tratrin'ny hafanana sy ny hamandoana ny fimailo
 • Tandremo ny fimailo efa nampiasaina mba tsy ho verivery foana ka ho voarain'ny hafa
 • Fimailo iray ihany no atsofoka isaky ny manao firaisana ara-nofo
Fomba 3 ihany no mahomby hiarovana amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo sy ny VIH/SIDA
 1. Tsy fanaovana firaisana ara-nofo mihitsy
 2. Fiarahana amin'olon-tokana irery ihany
 3. Fampiasana fimailo (kapaoty) isaky ny manao firaisana ara-nofo